[ Song Kiếm ] Sự Kiện - Sắc Hè Rực Rỡ

06-05

Thời gian : 

Bắt đầu : 19h ngày 06 tháng 05 năm 2024

Kết thúc : 12h ngày 25 tháng 05 năm 2024

Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

Lưu ý : Vui lòng đọc kĩ thông tin để tránh sai sót hoặc thiếu thông tin 

Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

NPC và các vật phẩm liên quan 

NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

Các vật phẩm có trong sự kiện

Vật phẩm Nguồn gốc
Rương vật phẩm sự kiện

Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

Hạt Mầm

Túi Thuốc Tăng Trưởng

Bình Nước

Phẩm Màu Sắc

Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

Hoa Phượng Trắng

Giới hạn sử dụng 700 vật phẩm 

Hạt Mầm

Túi Thuốc Tăng Trưởng

Bình Nước

Phẩm Màu Sắc

2 vạn

Hoa Phượng Đỏ

Giới hạn sử dụng 700 vật phẩm

Hạt Mầm

Túi Thuốc Tăng Trưởng

Bình Nước

Phẩm Màu Sắc

1000 lượng

7 xu 

Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

- Phần thưởng khi sử dụng Hoa Phượng Trắng và Hoa Phượng Đỏ đều giống nhau

Sử dụng Hoa Phượng Trắng 800.000 điểm kinh nghiệm

Sử dụng Hoa Phượng Đỏ: 1.500.000 điểm kinh nghiệm

Dưới cấp 98sẽ nhận được thêm 500.000 điểm kinh nghiệm 

Riêng Hoa Phượng Đỏ  tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

Khi sử dụng   Hoa Phượng Đỏ sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

 • Phúc duyên lộ
 • Võ Lâm mật tịch
 • Tẩy tủy kinh
 • Kính hoa lộ
 • Tinh hồng bảo thạch
 • Lục Thủy Tinh 
 • Lam Thủy Tinh
 • Tử Thủy Tinh
 • Mãnh ghép trang bị định quốc
 • Mãnh ghép trang bị an bang
 • Mãnh giấy bí kíp 120
 • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
 • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
 • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
 • Chìa khóa rương - 1 
 • Chìa khóa rương - 3
 • Chìa khóa rương - 5
 • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
 • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
 • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
 • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa  3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày
 • Kim Nguyên Bảo
 • Lệnh bài hiệp cốt
 • Lệnh bài nhu tình
 • Bảo rương định quốc
 • Thiên hoàng lệnh
 • An Bang Lệnh
 • Ngựa Phi Vân
 • Lộ Tinh lực
 • Định Quốc - Thạch
 • An Bang - Thạch
 • Đồ Phổ - An Bang
 • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
 • Đồ Phổ - Định Quốc 
 • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ

Các trang bị có thời hạn từ 3 - 5 ngày ngẫu nhiên :

Rương vũ khí cấp 1 

Trang bị An Bang

Trang bị Định Quốc

Trang bị Thiên hoàng

Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

Hoa Phượng Trắng

Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang 

Đạt mốc lần 2 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang

Hoa Phượng Đỏ

Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang và Rương VK C2 HSD 30 ngày

Đạt mốc lần 2 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang và 3 Khoáng thạch thần bí ( HSD 20 ngày ) 

Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

* Điểm Sự Kiện 

- Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

- Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

Số lượng có giới hạn, quý bằng hữu chỉ có thể đổi khi còn trang bị

800 điểm có thể đổi được ngẫu nhiên từ 400 - 1000 vạn lượng