[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Cực Phẩm - Song Kiếm

31-05

Quý bằng hữu thân mến, hiện tại 2 máy chủ Song Kiếm và Cực Phẩm thời gian khai mở máy chủ không cách nhau quá xa nên BQT liên thông 2 máy chủ này.

Máy chủ Cực Phẩm khai mở ngày 21 tháng 05 

Máy chủ Song Kiếm khai mở ngày 06 tháng 05 

Chênh lệch 15 ngày, rất mong anh em tham gia tại các máy chủ không quá hơn thua về vấn đề máy chủ ra trước, máy chủ ra sau để có sân vui vẻ hơn sau khi liên thông

Thời gian liên thông ( bảo trì máy chủ ) 

Bắt đầu : 16h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024

Kết thúc : Dự kiến 16h30 ngày 31 tháng 05 năm 2024

 

Các hoạt động có diễn ra trong thời gian đều bị hủy 

Nhân vật tại máy chủ Song Kiếm sẽ không tham gia được hoạt động Sắc Hè Rực Rỡ.

Người chơi tại máy chủ Song Kiếm sau khi bảo trì truy cập máy chủ Cực Phẩm sẽ là máy chủ chính

Tổng nhân vật 2 máy chủ sau khi gộp chỉ được tối 3 nhân vât / 1 tài khoản, quý bằng hữu tham gia tại 2 máy chủ vui lòng xóa bớt để không bị mất, trùng nhân vật tên sẽ được thêm kí tự @

Máy chủ đích sau khi liên thông sẽ là Cực Phẩm

Hỗ trợ tại máy chủ Cực Phẩm :

27.000.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn

Chỉ áp dụng đối với nhân vật có cấp độ trên 90