Bản Đồ - Tiến Cúc Động

27-10

Ngoài những bản đồ train hiện tại ở Xa Phu thì còn có thêm bản đồ Tiến Cúc Động sẽ mở cửa lên vào những thời gian nhất định và nhiệm vụ trên bản đồ nếu hoàn thành sẽ đạt được vô vàn kinh nghiệm và phần thưởng.

1. NPC Sứ Giả Tiến Cúc Động -> 198/199 Phượng Tường 

Thời gian mở cửa và có thể lên bản đồ này là thứ 3 - thứ 5 - thứ 7 và chủ nhật. 

Thời gian có thể trên bản đồ : Cả ngày. 

Qua ngày hệ thống sẽ đưa được các hạ về lại Phượng Tường

Khi di chuyển lên bản đồ các hạ chỉ có thể ở trên bản đồ, nếu về thành ( Ba Lăng Huyện ) khi lên lại sẽ tính lại Mật Đồ Thần Bí 

Nguồn gốc : Có thể săn được từ việc luyện công tại các bản đồ luyện công khi tiêu diệt boss xanh

Kinh nghiệm tiêu diệt tại bản đồ này nhiều hơn bản đồ luyện công ở xa phu 

 

Thời gian từ 23h30 -> 23h55 trong những ngày lên được sẽ không tốn mật đồ 

2. Nhiệm vụ Anh Hùng

Nội dung nhiệm vụ : Tiêu diệt 1000 phản đồ võ lâm 

Yêu cầu : Cấp 115 trở lên và 50 vạn 

Khi hoàn thành các hạ sẽ nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn 

Mỗi ngày chỉ có thể nhận được tối đa 10 nhiệm vụ 

3. Boss Đại Từ Nhạc

  • Thời gian xuất hiện : 23h25 vào những ngày diễn ra hoạt động này
  • Khi tiêu diệt thành công, những người tham gia đánh boss nhận được 20 triệu điểm kinh nghiệm 
  • Thành viên của bang hội nhận thêm 10 triệu điểm kinh nghiệm
  • Tổ đôi tiêu diệt nhận thêm 15 triệu điểm
  • Cá nhân tiêu diệt nhận thêm 20 triệu điểm ( Nếu không có tổ đội ) 
  • Ngẫu nhiên phần thưởng ( Tỉ lệ thấp ) 
  • Các mãnh môn phái và đồ phổ loại môn phái dùng để chế tạo trang bị HKMP có thời gian sử dụng. Chi tiết xem ở đây ( Đang cập nhật ) 
  • Ngẫu nhiên từ 1 vạn -> 100 vạn 
  • Nếu là bang chủ có tham gia tiêu diệt sẽ nhận được thêm 100 Mật Đồ thần bí 

Danh sách Đồ Phổ - Mãnh Môn Phái