Đua Ngựa - Nâng Cấp Ngựa

24-11

1. Đua Ngựa 

NPC Sứ Giả Đua Ngựa -> Tọa độ : 199/201 Ba Lăng Huyện

Thời gian diễn ra hoạt động này : 

18h hằng ngày 

Thời gian báo danh : từ 18h -> 18h05 

Yêu cầu : 30 xu và 50 vạn 

Sau khi báo danh hệ thống sẽ đưa các hạ tới trường đua và nên tập trung sớm ngay vị trí cổng ra như ảnh dưới

Điểm kết thúc đường đua tại tọa độ : 207/247 

Phần thưởng như sau :

Hạng 1 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 100 EXP

Hạng 2 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 80 EXP

Hạng 3 : Ngựa Bôn Tiêu + Mã Lệnh + 60 EXP

Hạng 4 -> 10 : Ngựa Chiếu Da + 50 EXP

Hạng 11 trở đi : 25 EXP

Lưu ý : 

  • EXP : Triệu điểm kinh nghiệm
  • Ngựa nhận được sẽ có hạn sử dụng 1 ngày.
  • Trên 10 người tham gia phần thưởng TOP 1 sẽ là ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim

2. Nâng cấp ngựa - Thay đổi ngựa

a. Nâng cấp ngựa

Yêu cầu : Tiền vạn + Mã Lệnh + Yên Ngựa + Rương Ngựa 

Các hạ xem công thức tại NPC Sứ giả trường đua tại Ba Lăng Huyện

Nâng cấp ngựa theo thứ tự : Ngựa 80 -> Ngựa Chiếu Dạ -> Ngựa Phi Vân -> Ngựa Bôn Tiêu -> Ngựa Phiên Vũ -> Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim - Xích Long Câu - Tuyết Địa

b. Thay đổi ngựa 

3. Thông tin các loại ngựa : 

Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim ( Kích hoạt tất cả các thuộc tính của trang bị đang mặc ) 

Ngựa Tuyết Địa 

Ngựa Xích Long Câu