[ Cực Phẩm ] Thông Báo - Thay Đổi Mốc Giới Hạn - Cân Bằng Cấp Độ

27-05

Quý bằng hữu thân mến, tính năng Cân Bằng Cấp Độ sẽ được thay đổi mốc cấp thành tròn số thay vì là giới hạn xx9 như trước đây

Hiện tại chỉ áp dụng đối với máy chủ Cực Phẩm

Giới hạn mới được thay đổi như sau : 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Số lượng người chơi đạt mốc cấp để mở mốc cấp tiếp theo được thay đổi như sau : 

10 người đạt 130 sẽ mở mốc cấp 140

10 người đạt 140 sẽ mở mốc cấp 150

7 người đạt 150 sẽ mở mốc cấp 160

7 người đạt 160 sẽ mở mốc cấp 170

 

5 người đạt 170 sẽ mở mốc cấp 180

5 người đạt 180 sẽ mở mốc cấp 190

5 người đạt 190 sẽ mở mốc cấp 200

5 người đạt 200 sẽ mở mốc chuyển sinh 1 

Từ chuyển sinh 1 trở lên không còn giới hạn cấp độ