Hướng Dẫn - Tải Game Và Cài Đặt

10-10

Bản cài đặt Thế Giới Võ Lâm

Phiên bản mới nhất : 18.05.24

Kiểm tra mình đã cập nhật patch mới hay chưa ở góc trái màn hình

Patch 

Tên Patch Liên kết tải
Kgame_1805.rar

Ngày cập nhật 18.05.2024

 

Bản Đầy đủ : 

Google  Drive :  

Tên Patch Liên kết tải 
Kgame_Full_0105
Ngày cập nhật Tháng 5 / 2024

Chú ý : Vui lòng đăng nhập tài khoản google để tải được bản client full 

Rất tiếc, hiện tại bạn không thể xem hoặc tải xuống tệp này. Gần đây, có quá nhiều người dùng đã xem hoặc tải xuống tệp này. Vui lòng truy cập lại tệp này sau. Nếu tệp mà bạn truy cập rất lớn hoặc bị chia sẻ với nhiều người, bạn có thể mất đến 24 giờ để có thể xem hay tải tệp xuống. Nếu bạn vẫn không thể truy cập tệp này sau 24 giờ, hãy liên hệ với quản trị viên tên miền của bạn.

Tải về giải nén chơi luôn. Vào bằng autoupdate nếu có.

Phần mềm hỗ trợ   

Tên tập tin Kích thước tập tin Liên kết tải về
Teamview ( Hỗ trợ kĩ thuật ) 10 MB
Ultraview ( Hỗ trợ kĩ thuật )  10 MB
 
Music
  50mb