Giới Thiệu - Về Việc Liên Máy Chủ Và Liên Thông Máy Chủ

08-03

Quý bằng hữu tham gia tại Võ Lâm Việt thân mến,

BQT giải đáp thắc mắc của quý bằng hữu về việc Liên Máy chủ và Liên Thông Máy chủ như sau : 

Liên máy chủ : 

Một hình thức nhằm liên kết 2 máy chủ lại cùng một dữ liệu để có thể tham gia các hoạt động Liên Server ( bao gồm : tống kim liên server, săn boss liên server,... ) và cùng nhiều tính năng khác. Nhưng 2 bên không thể giao dịch, mua bán,... các hành vi liên quan tới việc chuyển đồ, vật phẩm từ server này sang server khác.

Liên thông máy chủ 

Một hình thức liên thông 2 máy chủ lại thành 1, Và sẽ có một máy chủ đích. Tùy thuộc vào mức độ chênh lệch 2 máy chủ BQT sẽ có hỗ trợ riêng đối với từng máy chủ.