[ Cực Phẩm ] Sự Kiện - Đua TOP Vật Phẩm Hạt Mầm

26-05

i. Sự Kiện ĐUA TOP - Vật Phẩm Hạt Mầm

Thời gian : 

Bắt đầu : 12h ngày 26 tháng 05

Kết thúc : 12h ngày 02 tháng 06

Máy chủ Áp dụng

 Cực Phẩm

Lưu ý : Hãy đọc kỷ cách tính điểm và nội dung bài viết

Thể lệ : 

Vật phẩm yêu cầu nộp tại NPC là Vật Phẩm - Hoa Tuyết  có trong sự kiện Giáng Sinh An Lành

Mỗi người chơi khi nộp sẽ nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm / 1 vật phẩm nộp vào 

Người chơi có cấp độ nhỏ hơn 105 sẽ được 100.000 điểm kinh nghiệm 

Tính Tổng số điểm mà cá nhân đạt được trong thời gian đua top vật phẩm diễn ra 

Trong trường hợp tổng số điểm bằng nhau, sẽ so sánh tổng số lượng đã nộp trong thời gian đua top diễn ra để có kết quả.

Cách tính điểm như sau : 

1. Mỗi ngày sẽ có kết quả các TOP riêng tính trước thời gian bảo trì định kì 

2. TOP 1 sẽ được 3 điểm. TOP 2 sẽ được 2 điểm. TOP 3 sẽ được 1 điểm

Nộp Vật Phẩm Hạt Mầm tại NPC Sứ giả sự kiện 200/200 phượng tường

 Phần thưởng dành cho các TOP 

Lưu ý : Đây là phần thưởng tống kết vào ngày 02 tháng 06

Lưu ý : Đây là phần thưởng tống kết vào ngày 02 tháng 06

Lưu ý : Đây là phần thưởng tống kết vào ngày 02 tháng 06

Quan trọng nên mình ghi 3 lần cho anh em đọc kỹ nhé

TOP 1 :

Quý bằng hữu chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng ( nếu có ) 

Phần thưởng 1 : Càn Khôn Song Tuyệt Bội 

Phần thưởng 2 : 4500xu 

TOP 2 :

Phần thưởng 1 : Nhất Kỳ Càn Khôn

Phần thưởng 2 : 2500xu

TOPP 3 : 1000xu

Thời gian nhận thưởng sau khi kết thúc sự kiện 

Bắt đầu : 12h30 ngày 02 tháng 06

Kết thúc : 12h30 ngày 04 tháng 06

Người chơi cá nhân có thể đổi phần thưởng là vật phẩm thành xu tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

ii. Phần thưởng khi đạt mốc nộp vật phẩm Hạt Mầm 

Nhận thưởng tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 199/200 Phượng Tường

Tính tổng số lượng đã nộp KHÔNG tính theo ngày

Thời gian kết thúc nhận thưởng : 12h ngày 02 tháng 06

Mốc 1000 vật phẩm :

+ 1 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 

+ 5 Bình Kính Hoa Lộ

Mốc 2000 vật phẩm : 

+ 100 vạn lượng

+ 100TR Điểm kinh nghiệm

Mốc 5000 vật phẩm :

+ 500xu

+ 200 vạn lượng