[ Cực Phẩm ] Sự Kiện - Quốc Tế Thiếu Nhi

11-06

Thời gian : 

Bắt đầu : 12h ngày 11 tháng 06 năm 2024

Kết thúc : 12h ngày 28 tháng 06 năm 2024

Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

Lưu ý : Vui lòng đọc kĩ thông tin để tránh sai sót hoặc thiếu thông tin 

Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

NPC và các vật phẩm liên quan 

NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

Các vật phẩm có trong sự kiện

Vật phẩm Nguồn gốc
Rương vật phẩm sự kiện

Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

Trống hồ lô 

Kẹo lục lạc 

Diều 

Bao Lì xi

Bao Lì xì đặc biệt

Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

Hộp quà thiếu nhi ( lớn ) 

Giới hạn sử dụng 1000 vật phẩm 

Trống hồ lô 

Kẹo lục lạc 

Diều 

Bao Lì xi

Bao Lì xì đặc biệt

3 vạn

Hộp quà thiếu nhi ( đặc biệt ) 

Giới hạn sử dụng 1000 vật phẩm

Trống hồ lô 

Kẹo lục lạc 

Diều 

Bao Lì xi

Bao Lì xì đặc biệt

3000 lượng

10 xu 

Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

- Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Thiếu Nhi Lớn và Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt đều giống nhau

Sử dụng Hộp Quà Thiếu Nhi Lớn 3.500.000 điểm kinh nghiệm

Sử dụng Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt : 5.600.000 điểm kinh nghiệm

Dưới cấp 115 sẽ nhận được thêm 1.000.000 điểm kinh nghiệm 

Riêng Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

Khi sử dụng   Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

 • Phúc duyên lộ
 • Võ Lâm mật tịch
 • Tẩy tủy kinh
 • Kính hoa lộ
 • Tinh hồng bảo thạch
 • Lục Thủy Tinh 
 • Lam Thủy Tinh
 • Tử Thủy Tinh
 • Mãnh ghép trang bị định quốc
 • Mãnh ghép trang bị an bang
 • Mãnh giấy bí kíp 120
 • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
 • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
 • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
 • Chìa khóa rương - 1 
 • Chìa khóa rương - 3
 • Chìa khóa rương - 5
 • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
 • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
 • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
 • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
 • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
 • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
 • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
 • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa  3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 3% - HSD 3 ngày
 • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 3% - HSD 3 ngày
 • Kim Nguyên Bảo
 • Lệnh bài hiệp cốt
 • Lệnh bài nhu tình
 • Bảo rương định quốc
 • Thiên hoàng lệnh
 • An Bang Lệnh
 • Ngựa Phi Vân
 • Lộ Tinh lực
 • Định Quốc - Thạch
 • An Bang - Thạch
 • Đồ Phổ - An Bang
 • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
 • Đồ Phổ - Định Quốc 
 • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ

Các trang bị có thời hạn từ 3 - 5 ngày ngẫu nhiên :

Rương vũ khí cấp 1 

Trang bị An Bang

Trang bị Định Quốc

Trang bị Thiên hoàng

Trang bị Định quốc hoàn mỹ 

Trang bị an bang hoàn mỹ 

Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

Hộp Quà Thiếu Nhi Trắng

Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 món Định Quốc Hoàn Mỹ 

Đạt mốc lần 2 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang Hoàn Mỹ

Hộp Quà Thiếu Nhi Đỏ

Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 món Định Quốc Hoàn Mỹ - 5 KTTB ( 5 ngày ) + 10 tỉ điểm kinh nghiệm cộng dồn

Đạt mốc lần 2 : Ngẫu nhiên 1 món An Bang Hoàn Mỹ - 5 KTTB ( 5 ngày ) + 20 tỉ điểm kinh nghiệm cộng dồn

Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

* Điểm Sự Kiện 

- Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

- Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

* 1500 điểm có thể đổi được ngẫu nhiên từ 600 - 1500 vạn lượng