[ Cực Phẩm ] Thông Báo - Cập Nhật Mới

01-06

Cập nhật mới ngày 01 tháng 06 

Tính năng tống kim 

Tăng điểm kinh nghiệm khi tham gia tống kim trận 21h và 23h hằng ngày như sau : 

Phe thắng : 150TR EXP ( cộng dồn ) - 5000 điểm chân nguyên

Phe thua : 70TR EXP ( cộng dồn ) - 2000 điểm chân nguyên

Thời gian diễn ra sự kiện này 

Bắt đầu : Ngày 01 tháng 06 năm 2024

Kết thúc : Ngày 07 tháng 06 năm 2024

Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu bất kỳ nhân vật nào có hành vi post điểm, thì sẽ không còn nhận được phần thưởng này và khóa 2 ngày tham gia tống kim. Không nhắc nhở và khóa tính năng trực tiếp để có sân chơi vui vẻ 

Khuyến mãi nạp thẻ - Mốc tích lũy tuần 

Chi tiết xem tại bài viết này : Liên kết