[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Thông Báo - Cập Nhật - Sữa Lỗi Môn Phái

29-05

Quý bằng hữu thân mến, hiện tại thì toàn bộ các máy chủ của Kgame sẽ được sửa lỗi môn phái đường môn, cụ thể là kỹ năng bảo vũ lê hoa trước đây bị lỗi không có hiệu ứng băng sát, sau thời gian bảo trì định kỳ trưa nay thì lỗi này sẽ được sửa hoàn tất.

Vui lòng chạy auto update lại để cập nhật phiên bản

Ngoài ra các hệ phái sẽ được tinh chĩnh theo như sau : 

Phái hệ kim sẽ được tăng 20% dame vật lý so với hiện tại đối với các kỹ năng 90 

Nga Mi Nội Công - Thúy Yên Nội Công tăng 15% dame băng sát so với hiện tại đối với kỹ năng 90