[ Toàn Máy Chủ ] Thông Báo - Bảo Trì - Cập Nhật Mới

30-05

Bản cập nhật ngày 30 tháng 05 năm 2024

Bảo trì toàn bộ máy chủ lúc 14h40 ngày 30 tháng 05 năm 2024

Dự kiến hoàn tất 5 phút -> 14h45 ngày 30 tháng 05 năm 2024

Quý bằng hữu vui lòng chạy auto update để được cập nhật phiên bản mới nhất 

Sửa hệ thống post item theo chuẩn VNG

Sửa hiển thị mục chat khi kéo dài không bị cấn các thành viên tổ đội

Thêm phím tắt mở bảng auto -> Phím tắt mới : Ctrl F

Phím tắt bật tắt auto -> Ctrl A

Nếu không sử dụng được phím tắt vui lòng đổi từ mặc định -> tổ hợp -> mặc định hoặc ngược lại nếu bạn dùng tổ hợp

Tăng giới hạn kinh nghiệm thạch lên 1 tỷ điểm kinh nghiệm đối với cấp độ nhỏ hơn 140

Cập nhật lại mốc nhận hạt mầm ở máy chủ Cực Phẩm