Bản Đồ Tân Thủ - Luyện Công

13-01

Quý bằng hữu thân mến, 

Để người chơi sau tham gia không bị thua cấp độ và kinh nghiệm so với người chơi trước quá nhiều, ngoài tính năng Cân Bằng Cấp Độ ( Click )  thì nay BQT cập nhật thêm hoạt động ( bản đồ luyện công mới ) dành cho quý tân thủ và bằng hữu hiện tại đang thua cấp đồ những người đi trước khá nhiều.

Bản đồ Luyện Công - Tân thủ ( Lưỡng Thủy Động ) 

Thời gian có thể luyện công tại bản đồ mỗi ngày : từ 5h sáng -> 10h sáng và từ 14h chiều -> 19h tối 

 

Yêu cầu : 

TOP 4 phải có cấp độ lớn hơn 119 thì bản đồ sẽ được mở.

Bản đồ tân thủ dành cho người chơi có cấp độ nhỏ hơn cấp độ của người chơi TOP 4 trong TOP Thế giới

Theo từng mốc cấp như sau : 

Nếu người chơi TOP 4 có cấp độ lớn hơn 109 và nhỏ hơn 149 thì -> Yêu cầu chênh lệch 6 cấp độ mới có thể lên bản đồ này. Ví dụ nếu TOP 4 Cấp 129 thì nhỏ hơn cấp 123 có thể di chuyển lên

Nếu người chơi TOP 4 có cấp độ lớn hơn 149 và nhỏ hơn 179 thì -> Yêu cầu chênh lệch 4 cấp độ mới có thể lên bản đồ này. Ví dụ nếu TOP 4 Cấp 155 thì nhỏ hơn cấp 151 có thể di chuyển lên

Nếu người chơi TOP 4 có cấp độ lớn hơn 179 thì -> Yêu cầu chênh lệch 2 cấp độ mới có thể lên bản đồ này. Ví dụ nếu TOP 4 Cấp 182 thì nhỏ hơn cấp 180 có thể di chuyển lên

Đối với các mức độ trùng sinh thì quý bằng hữu + 200 cấp * trùng sinh 

Ví dụ : TOP 4 Trùng sinh 2 Cấp 154 -> Cấp độ tính sẽ là 554 

 

Thông tin bản đồ : 

Không giới hạn kinh nghiệm, thời gian lên.

Không yêu cầu tiền vạn để di chuyển

Không có tác dụng với Tiên Thảo Lộ hay X2 Kinh nghiệm của Máy Chủ 

Mỗi con quái tiêu diệt sẽ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm / 1 con quái

Tổ đội nhiều hơn 2 người sẽ nhận được thêm 10000 điểm kinh nghiệm * số người trong tổ đội / 1 con quái

Tổ đội càng nhiều người thì càng nhiều kinh nghiệm

Điểm kinh nghiệm cộng dồn 

Khi vượt cấp, các hạ sẽ bị đưa về Ba Lăng Huyện

NPC Hỗ Trợ Tân Thủ sẽ giúp các hạ di chuyển lên bản đồ