Trùng Sinh: Hướng Dẫn - Điều Kiện

12-06

Để dễ dàng thực hiện việc Trùng Sinh nhân vật, thân mời đồng đạo xem qua bài hướng dẫn cách thức Trùng Sinh nhân vật.

Di chuyển lên bản đồ Minh Nguyệt Trấn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tọa độ 198.201 Phượng tường.

Trùng Sinh 1 

 Yêu cầu : 

Đạt cấp độ 200

100% điểm kinh nghiệm

5 Cơ Sở Thiên

Ly Tâm Thảo ( làm nhiệm vụ ) 

10.000 vạn lượng

5000xu 

Nhiệm vụ đánh mộc nhân để nhận được ly tâm thảo

Nhận nhiệm vụ tại NPC Minh Nguyệt Lão Nhân tọa độ 196/194 Minh Nguyệt Trấn

Chi phí nhận nhiệm vụ là 100 vạn 

Sau khi nhận nhiệm vụ, tọa độ Mộc Nhân sẽ được thông báo, các hạ đánh mộc nhân sẽ có tỉ lệ rơi Ly Tâm Thảo.

Tổ đội có cùng nhiệm vụ sẽ nhận được cùng phần thưởng.

Sau khi trùng sinh 1 thành công : 

Nhân vật sẽ trở về cấp 20 và luyện công bình thường

Miễn phí tẩy tủy 1 lần

Nâng tất cả các loại khác tối đa thêm 2%

Nhận được Đại Thành Bí Kíp 20

Số lần đã trùng tu tại lễ quan nếu có trên 5 lần hoặc dưới 5 lần sẽ set về lại 5 lần.

VLMT ( BOSS ) và TTK ( BOSS ) set về 0 

Nhận được thêm 300 điểm tiềm năng

Nhận được thêm 20 điểm kỹ năng

Phần thưởng sau khi trùng sinh 1 :

3 Khoáng thạch thần bí vĩnh viễn

 

Trùng Sinh 2

 Yêu cầu : 

Đạt cấp độ 200

100% điểm kinh nghiệm

10 Cơ Sở Thiên

Ly Tâm Thảo ( làm nhiệm vụ ) 

20.000 vạn lượng

10000xu 

5000 điểm phúc duyên

5000 điểm danh vọng

Nhiệm vụ đánh mộc nhân để nhận được ly tâm thảo

Nhận nhiệm vụ tại NPC Minh Nguyệt Lão Nhân tọa độ 196/194 Minh Nguyệt Trấn

Chi phí nhận nhiệm vụ là 100 vạn 

Sau khi nhận nhiệm vụ, tọa độ Mộc Nhân sẽ được thông báo, các hạ đánh mộc nhân sẽ có tỉ lệ rơi Ly Tâm Thảo.

Tổ đội có cùng nhiệm vụ sẽ nhận được cùng phần thưởng.

Sau khi trùng sinh 2 thành công : 

Nhân vật sẽ trở về cấp 20 và luyện công bình thường

Miễn phí tẩy tủy 1 lần

Nâng tất cả các loại khác tối đa thêm 1%

Nhận được Đại Thành Bí Kíp 20

Số lần đã trùng tu tại lễ quan nếu có trên 5 lần hoặc dưới 5 lần sẽ set về lại 5 lần.

VLMT ( BOSS ) và TTK ( BOSS ) set về 0 

Nhận được thêm 450 điểm tiềm năng

Nhận được thêm 40 điểm kỹ năng

Phần thưởng sau khi trùng sinh 1 :

5 khoáng thạch thần bí vĩnh viễn

Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày

 

Trùng Sinh 3

 Yêu cầu : 

Đạt cấp độ 200

100% điểm kinh nghiệm

10 Cơ Sở Thiên

Ly Tâm Thảo ( làm nhiệm vụ ) 

40.000 vạn lượng

10.000xu 

10.000 điểm phúc duyên

10.000 điểm danh vọng

Nhiệm vụ đánh mộc nhân để nhận được ly tâm thảo

Nhận nhiệm vụ tại NPC Minh Nguyệt Lão Nhân tọa độ 196/194 Minh Nguyệt Trấn

Chi phí nhận nhiệm vụ là 100 vạn 

Sau khi nhận nhiệm vụ, tọa độ Mộc Nhân sẽ được thông báo, các hạ đánh mộc nhân sẽ có tỉ lệ rơi Ly Tâm Thảo.

Tổ đội có cùng nhiệm vụ sẽ nhận được cùng phần thưởng.

Sau khi trùng sinh 3 thành công : 

Nhân vật sẽ trở về cấp 20 và luyện công bình thường

Miễn phí tẩy tủy 1 lần

Nâng tất cả các loại khác tối đa thêm 2%

Nhận được Đại Thành Bí Kíp 20

Số lần đã trùng tu tại lễ quan nếu có trên 5 lần sẽ set về lại 5 lần

VLMT ( BOSS ) và TTK ( BOSS ) set về 0 

Nhận được thêm 600 điểm tiềm năng

Nhận được thêm 20 điểm kỹ năng

Phần thưởng sau khi trùng sinh 3 : 

3 Khoáng thạch thần bí vĩnh viễn

Đại thành bí kíp 25 cấp. HSD 30 ngày