Boss Đại - Tiểu Hoàng Kim

24-09

Cẩm nang săn Boss Hoàng Kim

Boss Đại Hoàng Kim 

- Boss Đại Hoàng Kim sẽ xuất hiện vào 19h30 hằng ngày 

- Trong thời gian ra Boss thì các động sẽ chuyển sang PK Chiến Đấu

- Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim có tỷ lệ rơi ra mảnh Thiên Thạch, Mảnh An Bang và các item có giá trị khác

Phần thưởng EXP khi tiêu diệt boss Đại Hoàng Kim

Người kết thúc boss nhận được 20 triệu EXP
Nếu có tổ đội mỗi người nhận thêm 50 triệu EXP
Nếu cá nhân tiêu diệt nhận thêm 70 triệu EXP
Nếu có bang, thành viên trong bang có tham gia đánh boss nhận thêm 20 triệu điểm kinh nghiệm

Phần thưởng item : 
- 20 xu thêm thẳng vào Bảo Vật 
- 50 vạn lượng
- Ngẫu nhiên các loại Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái - Chi tiết xem ở đây
Ngẫu nhiên các vật phẩm : 
- Rương Hoàng Kim Môn Phái và Chìa Khóa -> Chi tiết xem ở đây
- 2 Truy Công Lệnh
- Xác suất nhận thêm Võ Lâm Mật Tịch ( Boss ) và Tẩy Tủy Kinh ( Boss ) 

Boss Tiểu Hoàng Kim

- Boss Tiểu Hoàng Kim xuất hiện 0h30 và 12h30 hằng ngày

- Thời gian ra boss thì các động sẽ chuyển sang trang thái PK Chiến Đấu

- Boss Hoàng Kim Tiểu sẽ là Đệ tử của thập đại môn phái xuống núi tương ứng ngẫu nhiên với các bản đồ từ 1x -> 8x  

Phần thưởng EXP khi tiêu diệt boss Tiểu Hoàng Kim

Người kết thúc boss nhận được 10 triệu EXP
Nếu có tổ đội mỗi người nhận thêm 30 triệu EXP
Nếu cá nhân tiêu diệt nhận thêm 50 triệu EXP
Nếu có bang, thành viên trong bang có tham gia đánh boss nhận thêm 10 triệu điểm kinh nghiệm

Phần thưởng item : 
- 10 xu thêm thẳng vào Bảo Vật 
- 20 vạn lượng
- Ngẫu nhiên các loại Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái - Chi tiết xem ở đây
Ngẫu nhiên các vật phẩm : 
- Rương Hoàng Kim Môn Phái và Chìa Khóa -> Chi tiết xem ở đây
- 1 Truy Công Lệnh
- Xác suất nhận thêm Võ Lâm Mật Tịch ( Boss ) và Tẩy Tủy Kinh ( Boss )