Boss Kim Quang

30-08

Yêu cầu chung : 

Gây sát thương lên boss mới có thể nhận được phần thưởng và kinh nghiệm

Đứng gần khi boss bị tiêu diệt mới có thể nhận thưởng

Thời gian xuất hiện

Thứ 3 và Thứ 7 vào lúc 23h30 tại bản đồ bờ bên kia Phong Lăng Độ

Thứ 5 vào lúc 23h30 và 17h30 ngẫu nhiên tại các bản đồ Ba Lăng Huyện - Phượng Tường - Thành Đô - Biện Kinh

Khi xuất hiện sẽ được công bố tọa độ

Không có thời gian mất boss

Phần thưởng kinh nghiệm mặc định : 

Cá nhân tham gia tiêu diệt boss nhận được : 30.000.000đ kinh nghiệm

Cá nhân tiêu diệt boss ( gây sát thương cuối cùng ) nhận được : 50.000.000đ kinh nghiệm - 5000 điểm chân nguyên

Tổ đội tiêu diệt : nhận được 50.000.000đ kinh nghiệm / 1 thành viên

Bang hội tiêu diệt nhận được 30.000.000đ kinh nghiệm / 1 thánh viên

-> Cá nhân có tổ đội có bang hội sẽ nhận được tổng cộng 130.000.000đ kinh nghiệm

Phần thưởng vật phẩm mặc định : Ngẫu nhiên  1 Lệnh bài xanh [ Đại ] - [ Trung ] - [ Tiểu ]

Ngẫu nhiên sẽ rơi ra từ boss 1 trong 6 vật phẩm dưới đây 

10 Tẩy Tẩy Kinh

10 Võ Lâm Mật Tịch

10 Kim Nguyên Bảo

10 Lục Thủy Tinh

10 Lam Thủy Tinh

10 Tử Thủy Tinh

10 Ngọc Quả

Phần thưởng vật phẩm nhận ngẫu nhiên : 

Rương Đồ Phổ Trang Bị Viêm Đế

Rương Đồ Phổ Trang Bị Kim Quang 

Trang Bị Kim Quang có HSD 7 ngày 

Mãnh trang bị Kim Quang

Mãnh Hoàng Kim ( Nguyên liệu ép trang bị cấp 2 )

Đồ Phổ Hoàng Kim ( Nguyên liệu ép trang bị cấp 2 )

Đại Thành Bí Kíp Cấp 21

Đại Thành Bí Kíp Cấp 22

Đại Thành Bí Kíp Cấp 23

Hình ảnh và thông tin bộ trang bị Kim Quang 

Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Liên két