Boss Thế Giới

08-06

VLTKH5

Yêu cầu chung

  • Phải có gây sát thương lên boss
  • Phải đứng gần boss khi boss bị tiêu diệt mới có thể được nhận thưởng

Thời gian xuất hiện : 15 giờ - 23 giờ mỗi ngày 

Thời gian tiêu diệt boss : 15 phút

Toạ độ : Ngẫu nhiên xuất hiện tại 2 bảng đồ Tương Dương và Biện Kinh

Phần thưởng trang bị : Ngẫu nhiên 7 - 10 món trang bị xanh, rơi xung quanh vị trí boss bị tiêu diệt

Phần thưởng kinh nghiệm : 

Mặc định mỗi người đạt yêu cầu sẽ nhận được 30 triệu điểm kinh nghiệm 

Nếu có tổ đội và không có bang nhận được thêm 10 triệu điểm kinh nghiệm

Nếu có bang toàn người chơi trong bang đạt yêu cầu sẽ nhận thêm 20 triệu điểm kinh nghiệm 

Phần thưởng mặc định : 

1 Tẩy Tuỷ Kinh ( BOSS ) 

1 Võ Lâm Mật Tịch ( BOSS )

1 Lệnh bài Trang Bị xanh [ Trung ]

Phần thưởng ngẫu nhiên người dame cuối cùng nhận được : 

Đồ phổ hoàng kim môn phái

Mãnh ghép An Bang ( 5 mãnh ) 

Mãnh ghép Định Quốc ( 5 mãnh ) 

Bí kíp 120 ( Khi mở mốc 119 ) 

5 Kim Nguyên Bảo

Đại Thành Bí Kíp 10 Cấp

Đại Thành Bí Kíp 15 Cấp

Đại Thành Bí Kíp 20 Cấp