Chế tạo Rương Vũ Khí Cấp 1

17-04

Chào toàn thể quý bằng hữu, nhằm tăng thêm tính thương thảo cũng như là giao lưu giữa người chơi với người chơi nay BQT quyết định ra thêm tính năng Chế Tạo Rương Vũ Khí Cấp 1. Mục đích dành cho các cao thủ muốn đổi vũ khí cấp 1 từ phái này sang phái khác.

NPC Thợ Rèn tại Dương Châu hoặc Biện Kinh

Yêu cầu :

Lưu ý : Phải tách 10 đồ phổ hoàng kim ra và bỏ từng cái vào ô 

Nguồn gốc 

Đồ phổ hoàng kim : Có thể nhặt được trong quá trình luyện công hoặc đổi từ đổ phổ bạch kim tại NPC Tạp Hóa ở phượng tường

Đồ phổ bạch kim : Nhăt được trong quá trình luyện công ( Tiêu diệt boss xanh ) ( Tỉ lệ rơi nhiều hơn đồ phổ hoàng kim ) 

Công thức : 10 đồ phổ hoàng kim + vũ khí cấp 1 -> Nếu thành công nhận được rương vũ khí cấp 1. Nếu thất bại sẽ mất 5 đồ phổ 

Tính năng này dùng để cho các bạn chuyển vũ khí từ phái này sang phái khác. Tiết kiệm chi phí hơn dùng định thời ngọc tinh luyện vũ khí