Đại Hội Anh Hùng

26-03

Hoạt động Đại Hội Anh Hùng

Thời gian báo danh : 

17h50 -> 17h59 hằng ngày

Yêu cầu : Cấp 90 và đã phái

NPC Báo Danh : 

203/199 Ba Lăng Huyện

Chỉ có thể báo danh tối đa 64 / 1 trận -> 32 cặp đánh vòng loại, cho đến khi có người chiến thắng sau cùng

Quy tắc tham gia hoạt động

Khi báo danh người chơi sẽ được đưa tới bản đồ chuẩn bị 

Hết thời gian báo danh người sẽ có thêm 3p để chuẩn bị tại bản đồ báo danh

Thời gian thi đấu cho mỗi trận là 7 phút

Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm : 

 • Võ lâm mật tịch
 • Tẩy tủy kinh
 • Thiết la hán 
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Bàn nhược tâm kinh
 • Phúc duyên lộ
 • Tiên Thảo lộ
 • Kính Hoa lộ
 • Kim nguyên bảo
 • Tinh thạch [ cấp 1 ]
 • Chân nguyên đơn

 

Tính năng tạc tượng dành cho Quán Quân Đại Hội hằng tuần

Hệ thống sẽ kiểm tra vị anh hùng có số lần cao nhất trong tuần và tượng sẽ được tạc vào lúc 0 giờ vào mỗi thứ 2 

Quý bằng hữu có thể trao đổi tiền vạn hoặc bí kíp võ thuật tại Tượng Anh Hùng để nhận phần thưởng

Dùng 10 vạn để trao đổi :-> Nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm

Dùng bí kíp võ thuật để trao đổi -> Nhận được 4 triệu điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên phần thưởng

 • Thiết La Hán
 • Bàn nhược tâm kinh
 • Võ Lâm mật tịch
 • Tẩy tủy kinh
 • Phúc Duyên 
 • Tiên Thảo Lộ
 • Kim Nguyên Bảo