Đấu Trường Vượt Ải

31-08

Tham gia tại NPC Sứ Giả - Đấu Trường Vượt Ải : 195/203

Lưu ý quan trọng : Đây là tính năng chung cho máy chủ Anh Hùng và Kim Quang, người chơi sẽ tham gia tại bản đồ chung. BQT không cho phép giao dịch hay hành vi chuyển đồ liên máy chủ. Mặc dù đã khóa tính năng giao dịch, nhưng nếu xảy ra lỗi hay bằng cách nào đó quý bằng hữu có thể giao dịch. Hãy báo ngay cho BQT để được sửa lỗi và nhận thưởng 1000xu.

Nếu cố tình không báo và trục lợi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn

 Yêu cầu :

Cấp 100 trở lên 

Còn lượt tham gia đấu trường vượt ải 

1 Lệnh bài đấu trường vượt ải

Tối đa được 5 người / 1 lượt tham gia ( Tùy thuộc vào số lượng người chơi hiện tại ) 

Thời gian diễn ra hoạt động : Bắt đầu từ 16h đến 23h hằng ngày vào phút 00 ( 16h00, 17h00,..)

Thời gian chuẩn bị báo danh : 5 phút

Thời gian 1 lượt đấu trường : 30 phút bao gồm 5 phút báo danh 

 Phần thưởng : 

Kinh nghiệm nhận được mặc định : 

Từ cấp 90 đến 100 : 30 triệu điểm kinh nghiệm

Từ cấp 101 đến 110 : 20 triệu điểm kinh nghiệm

Từ cấp 111 trở lên : 10 triệu điểm kinh nghiệm

Ngoài ra sẽ nhận được thêm tổng số điểm kinh nghiệm tính theo điểm đánh được tại đấu trường tối đa 20 triệu điểm kinh nghiệm

TOP 1 mặc định nhận được 1 kim nguyên bảo

* Yêu cầu trên 5 triệu điểm sẽ nhận được túi lục bảo theo danh sách sau 

TOP 1 nhận được Túi lục bảo ( cao ) 

TOP 2 trở đi nhận được Túi lục bảo ( trung ) 

* Nếu TOP 1 thấp hơn 5 triệu điểm sẽ nhận được Túi lục bảo ( Trung ) 

TOP 2 trở đi nhận được Túi lục bảo ( tiểu ) 

Sử dụng túi lục bảo sẽ nhận được ngẫu nhiên : 

Kim Nguyên Bảo

25 Tiền xu

Hoàng thạch ( thấp ) gia tăng 50% kinh nghiệm luyện công

Hoàng thạch ( trung ) gia tăng 100% kinh nghiệm luyện công

Hoàng thạch ( cao ) gia tăng 200% kinh nghiệm luyện công

750 điểm uy danh ( Túi lục bảo thấp ) 

1050 điểm uy danh ( túi lục bảo trung )

1500 điểm uy danh ( túi lục bảo cao ) 

 Điểm uy danh dùng để đổi vật phẩm và trang bị tại NPC Tương Dương 

Linh thạch - HKMP Cấp 1 : 75.000đ ( Dùng để chế tạo Rương HKMP HSD 30 ngày )

Linh thạch - Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim: 75.000đ ( Dùng để chế tạo Ngựa Hoàng Kim HSD 30 ngày )

Rương Vũ Khí Cấp 1 : 20.0000đ ( Vĩnh viễn ) 

Rương Vũ Khí Cấp 1 : 75.0000đ ( Vĩnh viễn ) 

Ngựa chiếu dạ : 10.0000đ ( Vĩnh viễn ) 

 Công thức chế tạo rương hoàng kim cấp 1 và ngựa phiên vũ hoàng kim :

Yêu cầu : Có Linh thạch và 255 mãnh hoàng kim. 

Tỉ lệ thành công 100%, chế tạo tại NPC Thợ rèn tương dương

Trang bị hoặc ngựa sau khi chế tạo thành công sẽ khóa và có hạn sử dụng 30 ngày.

Nguồn gốc mãnh hoàng kim -> Luyện công nhặt được tại bản đồ cấp 90 trở lên 

 Trích dẫn cày cuốc : 

Ít nhất trong 1 ngày tham gia 5 trận từ 16h -> 23h nhận được 8 túi lục bảo ( cao ) -> Mở ra được 1500đ uy danh * 8 túi = 12000 điểm uy danh -> 6 ngày sẽ đủ mua linh thạch

Nếu đạt được túi lục bảo trung hoặc cao sẽ nhận được nhiều điểm và nhanh chóng đạt đủ điểm đổi linh thạch hơn là túi lục bảo tiểu.