Hoa Đăng

11-09

Yêu Cầu : Cấp độ 80 trở lên

NPC Hoa Đăng tại 201:199 Ba Lăng Huyện

Thời gian có thể đoán hoa đăng : 

Cách nhau 3 tiếng diễn ra vào phút 42 tới phút 47 mỗi giờ

Bắt đầu từ 1h sáng đến 21h tối 

1000 lượng / 1 lần đoán hoa đăng

Đoán đúng các hạ sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 50.000 đến 500.0000 điểm kinh nghiệm ( Trong thời gian đua top không có kinh nghiệm ) 

1 điểm danh vọng

1 điểm phúc duyên

Ngẫu nhiên : 

  • 500 lượng
  • 1000 lượng
  • 2 vạn lượng

Đúng 25 câu liên tục sẽ nhận được 1 xu