Kinh Mạch

15-10

Quý đồng đạo thân mến, nếu anh em nào đã từng trải nghiệm qua tính năng Kinh Mạch ở VNG thì sẽ không mấy là lạ với 2 tiếng Kinh Mạch, nhưng ở Võ Lâm Chi Hổ đã được làm lại và khác gần như là hoàn toàn so với bản gốc. 

Lưu ý : Đây là tính năng để các hạ tham gia các hoạt động khác kiếm điểm chân nguyên, các hạ nào sử dụng xu để đẩy nhanh tiến độ vui lòng cân nhắc trước khi xung mạch vì rất tốn kém.

 

Thông tin về Tính Năng - Kinh Mạch như sau : 

Hệ thống Kinh Mạch được làm 11 tầng mỗi tầng sẽ có 8 mạch bao gồm : 

Đốc Mạch ( 3 tầng ) 

Đới Mạch ( 2 tầng ) 

Âm Duy ( 2 tầng )

Dương Duy ( 4 tầng ) 

Sau khi đã đạt tối đa dương duy tầng 4 và trùng mạch : ( Xem thêm chi tiết ở phần phụ lục kinh mạch )

Âm Khiêu ( 2 tầng ) 

Dương Khiêu ( 2 tầng ) 

 

Các hạ bắt buộc phải nâng từ trên xuống. Mỗi tầng sẽ có yêu cầu mức điểm chân nguyên khác nhau.

Điểm sẽ được giữ không bao giờ mất. Cho đến khi có thông báo thay đổi về tính năng 

Khi xung mạch thành công qua tầng các hạ sẽ nhận được kinh nghiệm và 10 điểm tiềm năng

Đới mạch trở đi sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng / 1 tầng 

Nguồn gốc điểm chân nguyên :

- Đổi trực tiếp Kim Nguyên Bảo thành Đá Chân Nguyên ( 5KNB = 1 Đá ( 5000 điểm ) ) 

- Tham gia tống kim trận 21h chiến thắng nhận được 5000 điểm chân nguyên, thua nhận được 2000 điểm

- Tham gia Hoa Sơn Luận Chiến chiến thắng sau cùng nhận 1000 điểm

- Săn boss hoàng kim - đại - tiểu nhận ngẫu nhiên điểm

Sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng khác để các bác có thể kiếm thêm điểm chân nguyên

Phần thưởng sau khi vượt qua các mạch 

Qua Đốc  Mạch : Không có danh hiệu, 5 khoáng thạch thần bí. 10 kim nguyên bảo, Tăng 1000 sinh lực vĩnh viễn

Qua Đới Mạch : Nhận được danh hiệu Kinh Thế, 5 khoáng thạch thần bí, 1 định thời ngọc, Tăng 3000 sinh lực vĩnh viễn

Qua Âm duy : Nhận được danh hiệu Xuất Trần, 10 khoáng thạch thần bí, Tăng 5000 sinh lực vĩnh viễn

Qua Dương Duy : Nhận được danh hiệu Vô Song, 10 khoáng thạch thần bí. Tăng 7000 sinh lực vĩnh viễn

Sinh lực không cộng dồn qua các mạch 

Tỉ lệ từng tầng được chia như sau 

Tầng 1 - 2 : 90% tỉ lệ thành công

Tầng 3 -> 4 : 70% tỉ lệ thành công

Tầng 5 -> 6 : 50% tỉ lệ thành công

Tầng 7 : 30% tỉ lệ thành công

Tầng 8 : 10% tỉ lệ thành công

Lưu ý : Không cộng dồn số lần rớt. Có thể rớt 1 lần 10 lần 100 lần 1000 lần. Nếu bạn không may mắn. Tỉ lệ độc lập không cộng dồn với trang bị.

Khi rớt nhiều lần, các hạ không nên cố chấp sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng cay và nản. Chúc các hạ may mắn

Thông tin về tính năng Trùng Mạch :

Yêu cầu : 

Nhân vật đạt giới hạn mạch Dương Duy và nhận được danh hiệu Vô Song

Cấp độ 160 trở lên

1 Võ Lâm Mật Tịch

1 Tẩy Tủy Kinh

5 Loại Ngọc Quả ( Chi tiết xem tại đây -> Liên kết )

Trùng Mạch tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân 197/201 Phượng Tường

Sau khi trùng mạch thành công các hạ sẽ nhận được : 

450 điểm tiềm năng vĩnh viễn

6000 sinh lực vĩnh viễn

Điểm chân nguyên yêu cầu sẽ không giống trước lúc trùng mạch.

Sau khi trùng mạch : 

-> Điểm tiềm năng sẽ giảm 

-> Sinh lực của bản thân sẽ giảm

Tác dụng của việc trùng mạch :

-> Mạch sẽ được khôi phục về mức chưa xung mạch và tiếp tục như ban đầu.

-> Điểm tiềm năng + 450 điểm

-> Sinh lực + 6000 điểm

Phần thưởng sau khi vượt qua các mạch 

Qua Đốc Mạch : Nhận được danh hiệu Ngạo Tuyết, Tăng 1000 sinh lực và 500 nội lực vĩnh viễn

Qua Đới Mạch : Nhận được danh hiệu Siêu Phàm.  Tăng 3000 sinh lực và 1500 nội lực vĩnh viễn

Qua Âm duy : Nhận được danh hiệu Sồ Phượng, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 5000 sinh lực và 2500 nội lực vĩnh viễn

Qua Dương Duy : Nhận được danh hiệu Tiềm Long, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 7000 sinh lực và 3500 nội lực vĩnh viễn

Khi xung mạch thành công qua tầng các hạ sẽ nhận được kinh nghiệm và 7 điểm tiềm năng

Đới mạch trở đi sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng / 1 tầng 

Đá nhân chuyên khi sử dụng sẽ nhận được 20.000 điểm chân nguyên / 1 viên 

Bảng tính điểm tiềm năng Kinh Mạch đã cộng dồn theo mạch 

Lưu ý : Sinh khí - Sinh lực không cộng dồn theo mạch

Phụ lục kinh mạch dành cho 2 mạch Âm Khiêu và Dương Khiêu

Mỗi mạch nâng tỉ lệ thành công 70% 

Nhận được 10 tỉ điểm kinh nghiệm và 10 điểm tiềm năng cho 1 mạch nâng thành công

Điểm chân nguyên yêu cầu mỗi tầng như sau : 

Âm Khiêu tầng 1 : 1.000.000 điểm chân nguyên / 1 mạch. Mạch cuối sẽ là 2.000.000 điểm chân nguyên 

Âm Khiêu tầng 2 : 2.000.000 điểm chân nguyên / 1 mạch. Mạch cuối sẽ là 3.000.000 điểm chân nguyên

Dương Khiêu tầng 1 : 3.000.000 điểm chân nguyên / 1 mạch. Mạch cuối sẽ là 4.000.000 điểm chân nguyên

Dương Khiêu Tầng 2 : 4.000.000 điểm chân nguyên / 1 mạch. . Mạch cuối sẽ là 5.000.000 điểm chân nguyên

Khi nâng qua các tầng quý bằng hữu sẽ nhận được 1 lần nhận thuộc tính loại bỏ kháng tùy chọn 

Lưu ý :

+ Khi nhận thuộc tính này thì phải đạt tối đa Dương Khiêu tầng 2 mới có thể tẩy thuộc tính và nhận lại. Chi phí cho 1 lần tẩy 500.000 điểm chân nguyên.

+ Khi tẩy tủy tiềm năng hoặc kỹ năng đều sẽ mất thuộc tính này, nhận lại sẽ tốn 200.000 điểm chân nguyên / 1 lần.

+ Chuyển phái khác vẫn giữ nguyên thuộc tính.

Các loại thuộc tính kháng bao gồm : 

Loại bỏ phòng thủ vật lý 

Loại bỏ kháng độc

Loại bỏ kháng hỏa

Loại bỏ kháng băng 

Loại bỏ kháng lôi

Mỗi thuộc tính chỉ nâng được tối đa 2 lần tức 10% / 1 thuộc tính

Ngoài ra khi qua đạt tối đa các tầng, sẽ nhận được thêm 2000 điểm sinh lực

* Nâng cấp các loại kháng loại bỏ thuộc tính thành kháng loại bỏ tất cả của đối phương : Đang được cập nhật

Tẩy mạch giữ thuộc tính

Đang được cập nhật