Liên Đấu

22-09

Tính năng Liên Đấu sẽ được ra mắt Quý nhân sĩ bắt đầu từ các ngày 01 - 28 hàng tháng  với  nhiều hình thức Song Đấu , Đơn Đấu ! Trải qua 96 trận huyết chiến với đồng môn, ngoài kinh nghiệm nhận được cùng điểm vinh dự. Chư vị sẽ sở hữu Vòng Hào Quang Danh Hiệu với các hiệu ứng hỗ trợ đặc biệt cùng hàng nghìn điểm Vinh Dự.

 NPC Báo Danh : 198/199 Phượng Tường

 Thời gian chi tiết các thể thức :

 Đơn Đấu : 

Tổng cộng mỗi tháng có 180 lượt trận 

Diễn ra vào 20H mỗi ngày, riêng các ngày thứ 3 -  thứ 5 - thứ 7 -  chủ nhật sẽ có thêm 4 lượt trận vào 15H

Yêu cầu đủ 96 trận / 1 tháng sẽ nhận được phần thưởng : 

Phần thưởng ( Áp dụng từ tháng 10 / 2022 ) 

TOP 1 : 3000xu hoặc HKMP Tùy chọn ( HSD 20 ngày ) 

TOP 2 : 1500xu hoặc Phiên vũ HK ( HSD 20 ngày ) 

TOP 3 : 500xu

Quy tắc tính kết quả : 

Không sắp xếp được đội 

Nếu bị đánh bại sẽ tính là thua 

Trong trường hợp hết giờ cả 2 không phân thắng bại, thì hệ thống sẽ tự tính sát thương của các hạ gây lên đối thủ và so sánh, người gây sát thương cao hơn sẽ dành chiến thắng.

Phần thưởng khi dành chiến thắng trong lượt trận : 

10xu - 5 vạn - 50 triệu điểm kinh nghiệm - 30 điểm vinh dự

Người thua nhận 25 triệu điểm kinh nghiệm và 10 điểm vinh dự

Nếu không sắp xếp được đội, quý bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng và không tính tổng số trận tham gia.

 Song Đấu : 

Tổng cộng mỗi tháng có 120 lượt trận 

Diễn ra vào 15H và 23H vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6 

Yêu cầu đủ 68 trận / 1 tháng sẽ nhận được phần thưởng : 

Phần thưởng ( Áp dụng từ tháng 10 / 2022 ) / 1 Cá nhân

TOP 1 : 7.000xu hoặc Rương HKMP Tùy chọn ( HSD 20 ngày ) 

TOP 2 : 3.500xu hoặc Phiên vũ HK ( HSD 20 ngày ) 

TOP 3 : 1000xu

Lưu ý : Chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng / 1 tổ đội, Quyết định do đội trưởng.

 

Quy tắc tính kết quả : 

Tổ đội bị đánh bại sẽ là thua

Trong trường hợp hết giờ cả 2 tổ đội không phân thắng bại thì sẽ tính hòa

Phần thưởng khi dành chiến thắng trong lượt trận : 

10xu - 5 vạn - 75 triệu điểm kinh nghiệm - 30 điểm vinh dự / 1 cá nhân

Người thua nhận 30 triệu điểm kinh nghiệm và 10 điểm vinh dự / 1 cá nhân

Nếu không sắp xếp được đội, quý bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng và không tính tổng số trận tham gia.

Cách thức đăng kí song đấu : 

Yêu cầu có 2 người và lập tổ đội khi đăng kí tham gia tại NPC 

Đội Trưởng vẫn có thể tham gia liên đấu - song đấu, thành viên không thể tham gia 1 mình

Hãy chắc chắn với thành viên của chiến đội của mình, chỉ có lập lại chiến đội sau khi qua tháng mới.