Nâng Cấp Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

24-11

Yêu cầu : 

  • 2 Món trang bị HKMP giống nhau 
  • 1 Đồ phổ tương ứng
  • 1 Mãnh Hoàng Kim tương ứng
  • 5000 vạn 
  • 5000 xu 

Ví dụ : Nâng cấp Nón Mộng Long Từ Cấp 1 -> Cấp 2 : Nguyên liệu sẽ là 2 Nón Mộng Long Cấp 1 + Đồ Phổ - Mộng Long + Mãnh - Mộng Long + 5000 vạn + 5000xu

Tỉ lệ thành công : 50%

Thất bại mất hết nguyên liệu chỉ giữ lại 2 Trang bị ban đầu

Nâng cấp tại NPC Thợ Rèn ở Dương Châu

Hình ảnh minh họa Đồ Phổ và Mãnh Hoàng Kim


 

Thuộc tính sau khi nâng cấp thành công sẽ tăng 50% 

Hình ảnh ví dụ