Nhiệm Vụ Học Kỹ năng 120

19-04

Chào toàn thể anh em đang phiêu bạt tại Võ Lâm Việt, cùng với 10 môn phái hành tẩu trong giang hồ, sau bao ngày bị thất truyền nay mật tịch 120 đã trở lại cùng với nhiệm vụ 120 để có thể lĩnh ngộ được kỹ năng 120 tuyệt kỹ của môn phái. 

 Yêu cầu : 

Cấp 120

300 điểm phúc duyên

300 điểm danh vọng

2 bộ thủy tinh 

1 bộ tinh hồng bảo thạch ( 6 cái ) 

1 Mật tịch môn phái tương ứng

Nội dung nhiệm vụ

Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên 

Bước 2 : Gặp NPC Môn Phái ở Ba Lăng Huyện. Có thể dùng tân thủ thiếp để dịch chuyển tới

Bước 3 : Tiêu diệt lần lượt các Phản đồ võ lâm mỗi hệ một lần. Boss sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tọa độ sau mỗi lần tiêu diệt hoặc bảo trì server 

Bước 4 : Quay lại NPC Môn Phái để trả nhiệm vụ 

Thông tin mật tịch môn phái

Các môn phái khác cũng tương tự 

Có thể kiếm được từ việc săn boss đại - tiểu. Xác xuất thấp ( 30 - 40% )

 NPC Liên quan 

NPC Ghi chú
NPC Môn Phái

Vị trí 

Tại bản đồ Ba Lăng Huyện

NPC Nhận nhiệm vụ 

NPC Môn phái của mình

Ghi chú : Không trong trạng thái xuất sư

Phản đồ võ lâm ( Hệ Kim )

Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

 • 156 196
  164 196
  144 186

Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

 

Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

 

Phản đồ võ lâm ( Hệ Mộc ) 

Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

 • 150 190
  144 168
  140 176

Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

 

Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

Phản đồ võ lâm ( Hệ Thủy) 

Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

 • 160 160
  140 182
  150 162

Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

 

Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

Phản đồ võ lâm ( Hệ Hỏa ) 

Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

 • 190 146
  184 150
  176 160

Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

 

Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

Phản đồ võ lâm ( Hệ Thổ ) 

Vị trí : Trường Sơn Bạch Nam 

Tọa độ : ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 tọa độ ) 

 • 144 144
  184 142
  168 142

Yêu cầu : Tiêu diệt 1 lần

 

Lưu ý : Có thể tổ đội làm chung ( Đã hoàn thành nhiệm vụ thì không được kết thúc boss )

Chi tiết kĩ năng 120 : Liên kết

Chi tiết luyện kĩ năng 120 

Các hạ sẽ nhận được 1 điểm luyện công / 1 quái tiêu diệt. Yêu cầu đã học kĩ năng 120 mới nhận được điểm luyện công này

Đối với các bản đồ sau : Mạc Cao Quật - Mạn Bắc Thảo Nguyên - Trường Ca Môn - Sa Mạc Tầng 2 - Sa Mạc Tầng 3 

Đối với các tính năng sau : Vượt ải - Phong lăng động

Mỗi kĩ năng sẽ có yêu cầu số điểm tương ứng để nâng như bảng sau : 

Từ cấp 11 -> 20 cùng 1 mức luyện

NPC Võ sư tại Ba Lăng Huyện ( 205 / 181 )  sẽ giúp các hạ nâng cấp kĩ năng 120

Lưu ý : Khi chuyển phái các điểm nâng cấp sẽ mất và trở về mức 1, nếu không bù xu  hoặc tiền vạn để giữ kĩ năng 120