Phong Cửu Kiếm

09-08

Phong Cửu Kiếm là nhiệm đòi hỏi nhân sĩ phải tiêu diệt boss của mình một cách nhanh chóng trước khi bị người khác chiếm đoạt, đồng thời cũng phải chuẩn bị kĩ càng để có thể đánh được boss nếu không sẽ mất mạng như chơi

NPC Báo danh nhiệm vụ : Nhất Tiên Quy : 196/203 Tương dương

Yêu cầu : 

Cấp độ 100

1 Vạn

Lệnh bài phong cửu kiếm ( 15 xu tại bảo vật ) 

Mỗi ngày chỉ có thể săn được 15 boss phong cửu kiếm 

Những trường hợp boss sẽ mất hoặc không có thưởng

- Đứng cách quá xa boss

- Mất kết nối

- Bị boss đánh về thành 

Phần thưởng : Đại Hồng Bao ( sử dụng nhận được 5 triệu kinh nghiệm ) 

Phần thưởng ngẫu nhiên : Xu, Kim Nguyên Bảo, Bôn Tiêu, Tiên Thảo Lộ, Lệnh Bài hiệp cốt, nhu tình, định quốc