Phong Lăng Độ

15-10

Nôi dung chi tiết về tính năng này như sau : 

Phong Lăng Độ Chỉ mở vào các ngày 3 5 7 - chủ nhật

Giới hạn 1 người chơi có thể đi được 2 lần trong 1 một ngày

Thời gian báo danh :  0h45​ -> 8h45 -> 10h45 ->  12h45 -> 14h45 -> 16h45 -> 18h45 -> 20h45 -> 22h45

NPC Tham Gia : Thần Bí Thương Nhân : 198/201 Tương Dương -> Đi Phong Lăng Độ 

Sau 10 phút trên thuyền. Nếu các hạ mất kết nối hoặc thoát ra vào lại sẽ được đưa về Tương Dương.

Điều kiện tham gia : 

Các hạ chỉ cần thỏa 1 trong 2 điều kiện sau thì sẽ lên được thuyền

Điều Kiện 1 : 

 • Cấp độ : 100 
 • 1 Lênh bài Phong Lăng Độ
 • 50  vạn 

Điều Kiện 2 

 • Cấp độ : 100 
 • 10 Lênh bài Phong Lăng Độ

Mua tại bảo vật giá 10 xu / 1 cái

5 Phút cuối vào các khung giờ 9h sáng - 13h trưa - 23h khuya sẽ có chân nguyên 

 • Tiêu diệt thủy tặc nhận được 1 điểm chân nguyên  
  • Nếu có tổ đội sẽ được +3 điểm chân nguyên / 1 thành viên. Tối đa 24 điểm đối với thủy tặc / 1 thành viên nhận được
 • Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 30 điểm chân nguyên 
  • Nếu có tổ đội sẽ được +25  điểm chân nguyên / 1 thành viên. Tối đa 49 điểm đối với thủy tặc đầu lĩnh / 1 thành viên nhận được

Tối đa 1 tổ đội 7 người. Tổ đội càng đông càng nhiều điểm chân nguyên. Vượt quá 7 người sẽ không có chân nguyên