Săn Cây Thông - Luyện Kỹ Năng

06-08

Chào toàn thể quý đồng đạo, nhằm tạo thêm các hoạt động cho anh em tham gia Võ Lâm Việt, thì Võ Lâm Việt có thêm 1 hoạt động đó là Luyện Công - Luyện Kỹ năng. Thật ra thì hoạt động này đã có từ lâu nhưng bây giờ mới phổ biến thông tin cho anh em biết cũng như chi tiết hơn về hoạt động này. Đó là tiêu diệt cây thông.

Thời gian xuất hiện cây thông :

Cây thông thường : 13h15 phút, 16h15 phút. 

Cây thông đặc biệt : 9h15 phút, 20h 15 phút

Cây thông thường và cây thông đặc biệt giống nhau

Khác nhau về hình ảnh - máu và tỉ lệ rơi phần thưởng:

Cây thông đặc biệt tỉ lệ rơi cao hơn cây thông thường : 

Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm mặc định người tiêu diệt ( gây sát thương cuối cùng ) : Nhận được ngẫu nhiên tiền vạn và kinh nghiệm 

Ngoài ra khi cây thông bị phá hủy sẽ ngẫu nhiên một trong 3 phần thưởng rơi ra theo số lượng như sau 

3 Kim Nguyên Bảo / 1 Cây thông / Tỉ lệ thấp ( Cây thông VIP sẽ tỉ lệ cao hơn thường ) 

50 xu / 1 Cây thông / Tỉ lệ cao

3 Tinh thạch / 1 Cây thông / Tỉ lệ thấp

Đây là số lượng tối đa, thực tế có thể thấp hơn 

Những người tham gia đánh đều có thể nhặt được nếu nhanh tay và may mắn