Tống Kim

16-05

Cùng với hoạt động Tống Kim phiên bản chuẩn thì BQT Võ Lâm Việt đã cập nhật thêm phần thưởng của các trận tống kim như sau 

Lưu ý - Quy định :

Mỗi máy chỉ vào được duy nhất 1 nhân vật

Có hành vi post điểm tống kim khóa cảnh cáo tống kim 3 ngày, tiếp tục tái diễn khóa tài khoản 7 ngày.

Ngày chủ nhật sẽ được thưởng cả 2 

Thời gian các trận tống kim :

Mỗi ngày : 9h 19h 21h 23h

Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 : Có thêm 1 trận vào lúc 17h

Trận Tống Kim 19 Giờ 

Phần thưởng Phe Thắng - Phe Thua : Không có 

Phần thưởng TOP :

Vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6 :

TOP 1 : 200xu

TOP 2 : 100xu

TOP 3 : 50xu

TOP 4 : 20xu

TOP 5 : 20xu

Vào các ngày thứ 3 thứ 5 thứ 7 :

TOP 1 : 60 triệu điểm kinh nghiệm

TOP 2 : 40 triệu điểm kinh nghiệm

TOP 3 -> 5 : 20 triệu điểm kinh nghiệm

Trận Tống Kim 21 Giờ

Không có yêu cầu riêng

Phần thưởng chung 

Phe Thắng :

50 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

25 vạn lượng 

2000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 10.000 điểm chân nguyên

Phe Thua : 

25 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn 

10 vạn lượng

1000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 5.000 điểm chân nguyên

Vào các ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6 :

TOP 1 : 200xu

TOP 2 : 100xu

TOP 3 : 50xu

TOP 4 : 20xu

TOP 5 : 20xu

Vào các ngày thứ 3 thứ 5 thứ 7 :

TOP 1 : 300 vạn

TOP 2 : 200 vạn

TOP 3 -> 5 : 100 vạn

Trận Tống Kim 23 Giờ

Phe Thắng :

2000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 10.000 điểm chân nguyên

Phe Thua : 

1000 điểm chân nguyên. Riêng Thứ 7 và Chủ nhật được 5.000 điểm chân nguyên

Phần thưởng trận nào cũng có 

25 vạn và 10 xu 

Phe thắng : 10 bách bảo rương

Phe Thua : 5 bách bảo rương

Điểm tích lũy tống kim hằng ngày 

Điểm tích lũy tống kim hằng ngày sẽ được tính riêng qua ngày sẽ không cộng dồn.

Không ảnh hưởng tới điểm tích lũy thường

Dùng để đổi vật phẩm hoặc thuê trang bị 

Dùng để đổi vật phẩm : 

Chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất / 1 ngày

800 điểm = danh vọng lộ

20.000 điểm = 5 kim nguyên bảo

Dùng để thuê trang bị 

Chỉ có thuê 2 trang bị / 1 ngày 

Trang bị thuê được sẽ KHÓA KHÔNG THỂ GIAO DỊCH và có hạn sử dụng tới 12h ngày hôm sau ( Sau bảo trì sẽ mất vì hết hạn ) 

Tùy vào thời điểm trang bị được thuê sẽ thay đổi, không cố định số điểm và loại trang bị.

Bảo rương may mắn Tống Kim

Xuất hiện vào các trận tống kim 19h 21h 23h của các ngày thứ 2 và thứ 6 

Tọa độ lần đầu xuất hiện sẽ là 181/208

Yêu cầu : 2000 điểm tống kim và tham gia tống kim trên 10 phút mới có thể mở rương

Ban đầu rương không thuộc về phe nào cả

Nếu phe tống mở trước thì sẽ thuộc về phe tống. Cùng phe mở sẽ không thay đổi tọa độ Bảo rương may mắn. Hoặc ngược lại

Khác phe thì tọa độ sẽ thay đổi và thuộc về phe vừa kim. Hoặc ngược lại

Giới hạn thời gian 3 phút 1 lần mở rương

Mặc định sẽ nhận được 5 vạn và 3 triệu điểm kinh nghiệm

Phần thưởng ngẫu nhiên như sau : 

1 Kim Nguyên Bảo 

50 xu + 10 vạn 

50 vạn 

hoặc rương trống