Hướng Dẫn - Chế Tạo Lộ Tinh Lực

12-08

Yêu cầu : 

NPC Chế tạo -> Thợ rèn Tương Dương

1 Món trang bị xanh Cấp 10 

1 Bộ Thủy Tinh ( Tử Lục Lam ) 

15 Vạn 

Tỉ lệ thành công 45%

Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu 

Thành công sẽ nhận được 10 Lộ Tinh Lực -> Sử dụng sẽ nhận được 10 điểm tinh lực

Công dụng điểm Tinh Lực : Là một loại điểm thiết yếu khi phân tách trang bị thành đồ phổ hoặc chế tạo ngọc quả. Ngoài cách chế tạo này mà có thì Lộ Tinh Lực còn có thể săn được ở boss xanh tại bản đồ luyện công 90 trở lên