Boss - Nhật Nguyệt Thần Giáo

14-01

Thời gian xuất hiện 

Vào các ngày thứ 2 thứ 3 thứ 5 trong tuần 

Lúc 22h03 boss sẽ xuất hiện tại tọa độ : 194/204 Ba Lăng Huyện

Khi tham gia tiêu diệt đủ 2 lần quý bằng hữu có thể nhận thưởng tại NPC Hỗ trợ tân thủ 

Ngẫu nhiên 2 món trong danh sách sau HSD 2 ngày 

  • Định Quốc Thanh Sa Trường Sam     
  • Định Quốc Ô Sa Phát Quán     
  • Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa     
  • Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển     
  • Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái     
  • An Bang Tinh Thạch Hạng Liên     
  • An Bang Cúc Thạch Chỉ Hoàn     
  • An Bang Điềm Hoàng Ngọc Bội     
  • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ     

Hoặc 1 trong 2 rương sau : 

Rương VKHKMP Cấp 1 

Rương VKHKMP Cấp 2

 

Ngoài ra người tiêu diệt boss sẽ nhận được 

40 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn

Những người xung quanh sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm

Boss sẽ rơi ra ngẫu nhiên vật phẩm theo danh sách sau : Số lượng 10

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Kim Nguyên Bảo

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh

Thủy Ngọc Quả

Kim Ngọc Quả

Mộc Ngọc Quả

Hỏa Ngọc Quả

Thổ Ngọc Quả

Đồ Phổ - An Bang

Đồ Phổ - Định Quốc

Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ

Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ

 

Bài viết liên quan tới Ngọc Quả : Click vào liên kết