Hướng Dẫn - Tổng Hợp Hoạt Động

09-08

Danh Sách Các Hoạt Động

Săn Cây Thông : Liên kết

Phong Lăng Động : Liên kết

Hoa Đăng : Liên kết 

Bảo tàng viêm đế : Liên kết

Vận Lương : Liên kết

Boss Hoàng Kim - Đại - Tiểu : Liên kết

Bản đồ Tân Thủ : Liên kết

Đại Hội Anh Hùng : Liên kết

Loạn chiến xuân thu : Liên kết 

Tống Kim : Liên kết

Boss Thế giới : Liên kết

Đua Ngựa : Liên kết 

Phong cửu kiếm : Liên kết

Nhiệm vụ truy công lệnh : Liên kết

Tiến cúc động : Liên kết

Danh sách bài viết hoạt động sẽ được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THAM GIA HOẠT ĐỘNG

 Giờ Vàng 

Diễn ra vào thứ 4 và chủ nhật hằng tuần

Thời gian 6h sáng - Kết thúc 18h

Nhân đôi kinh nghiệm và tiền vạn

 Tống Kim : 9H - 19H - 21H - 23H. Thứ 2 - 4 - 6 có thêm trận 17H

 Liên Đấu : 20H. Thứ 3 - 5 - 7 - Chủ Nhật có thêm trận 15H

 BOSS Hoàng Kim Tiểu : 0H30 - 7H30 - 12H30 

 BOSS Hoàng Kim Đại : 19H30

 BOSS Thế Giới : 23H. Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 có thêm vào 15H

 BOSS Sát Thủ : Cả Ngày 

 BOSS Phong Cửu Kiếm : Cả ngày

 BOSS Đào Hoa Nguyên : 10H30 - 22H30

 Đua Ngựa : 18H

 Hoa Đăng : Bắt đầu từ 1H sáng - Cách nhau 3 tiếng sẽ có 1 lần đoán

 Đêm Huy Hoàng ( Hoa Sơn Chiến ) : 13H - 13H30

 Loạn Chiến Xuân Thu : 22H30

 Vượt ải : 0H45 - 2H45 - 4H45 - 6H45 .... - 22H45 ( Các giờ chẳn ) 

 Phong Lăng Độ : 0h45​ -> 8h45 -> 10h45 ->  12h45 -> 14h45 -> 16h45 -> 18h45 -> 20h45 -> 22h45

 Vận Lương : 14H - 18H

 Viêm Đế : 14H30 - 16H30 - 18H30 - 20H30 - 22H30

 Đại Hội Anh Hùng : 17H50

 Nhiệm vụ Dã tẩu : Cả ngày

 Nhiệm vụ Truy Công Lệnh - Bang Hội : Cả ngày